Loading...

Blog

28η Οκτωβρίου-ΓΑΔΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διαμαρτυρία – Αίτηση

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

===============================================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

την 28η Οκτωβρίου 2020, ημέρα εθνικής επετείου, αποφασίστηκε η παρεμπόδιση των πολιτών να πλησιάσουν το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, να αποτίσουν φόρο τιμής, να καταθέσουν στεφάνι ή ακόμα και να παρακολουθήσουν την σύντομη τελετή που διοργανώθηκε.

Η ως άνω απόφαση, εκτελέστηκε με την χρήση πληθώρας αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίοι είχαν σχηματίσει ένα Π, έμπροσθεν του ως άνω μνημείου, ήτοι είχαν παραταχθεί κάθετα στα διερχόμενα πεζοδρόμια επί της λεωφόρου Αμαλίας, τόσο από την πλευρά της Βουλής, όσο και από την πλευρά της πλατείας Συντάγματος, είχαν δε παραταχθεί και παράλληλα με την ως άνω λεωφόρο, άνωθεν της κλίμακας που οδηγεί στην προαναφερθείσα πλατεία, παρεμποδίζοντας οιονδήποτε ήθελε είτε απλά να περάσει από το σημείο, είτε να προβεί στις ως άνω περιγραφείσες ενέργειες, απαγορεύοντας εν τοις πράγμασι, την άσκηση των Συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων αυτών.

Η ως άνω παρεμπόδιση είχε αρχίσει πριν τις 10:00 π.μ. και συνεχίστηκε μετά τις 14:00 μ.μ, ήτοι και μετά την ολοκλήρωση καταθέσεως στεφάνων και την διενεργηθείσα, για τους λεγόμενους, από “μειοψηφία”, επισήμους τελετή. Και αναφέρουμε για τους λεγόμενους επισήμους τελετή, διότι τελετή η οποία διενεργείται για τα μάτια μόνον αυτών και μόνον υπό την προϋπόθεση παρουσίας αυτών, δεν δύναται να θεωρηθεί τελετή για τους ήρωες του έθνους.

Οι αστυνομικές αυτές δυνάμεις, παρ’ ότι ενήργησαν καθώς πρέπει, με ευγένεια και δίχως να προκαλούν, τουλάχιστον ως εμείς διαπιστώσαμε, ως δηλαδή οφείλει ένας αστυνομικός να εκτελεί τα καθήκοντά του, εντούτοις εκτέλεσαν εντολές οι οποίες καθ’ ημάς είναι αυθαίρετες, έκνομες και αντισυνταγματικές, δεν γνώριζαν δε ποιός και με βάση ποιόν νόμο, έδωσε τις ως άνω εντολές.

Η έκνομη, καθ’ ημάς, συμπεριφορά αυτών, έγκειται στο ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος “οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου” και “οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις”.

Εν προκειμένω, παρά τις ως άνω ρητές διατάξεις, κάποιοι έκριναν ότι δεν είμεθα όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου, ούτε έχουμε τα ίδια δικαιώματα, αφού σαφέστατα επετράπη στους αποκαλούμενους, “επισήμους” η φυσική παρουσία έμπροσθεν του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, η κατάθεση στεφάνου από αυτούς και η παρουσία αυτών, κατά την διάρκεια της σύντομης τελετής, ενώ απαγορεύτηκαν τα ως άνω σε όλους τους άλλους πολίτες.

Το άρθρο 11 του Συντάγματος ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι “οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα”, οι δε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια … ή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως ο νόμος ορίζει”.

Εν προκειμένω, ουδείς εκ των παρευρισκομένων αστυνομικών δυνάμεων, πόσο μάλλον αυτοί που έδωσαν την εντολή, δύνανται να επικαλεστούν την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για την δημόσια ασφάλεια, πόσο μάλλον την διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής. 

Η ύπαρξη εβδομήντα (70) με εκατόν πενήντα (150) παρευρισκομένων, σύμφωνα με τα Μ.Μ.Ε. ή σε κάθε περίπτωση ακόμα περισσοτέρων, οι οποίοι όμως συγκεντρώθηκαν ησύχως και ειρηνικώς, με μοναδικό σκοπό να τιμήσουν τους ήρωές μας, δεν δύνανται από κανέναν να θεωρηθεί σοβαρός κίνδυνος ή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

Τονίζουμε ότι άλλο δημόσια ασφάλεια και άλλο δημόσια υγεία, εξού και η δήθεν ερμηνευτική δήλωση περί περιορισμού των ατομικών δικαιωμάτων του άρθρου 5, δεν υπάρχει στο άρθρο 11 του Συντάγματος και ακολούθως ουδείς δύναται να το επικαλεστεί ως επιχείρημα.

Το γεγονός λοιπόν ότι κάποιοι ενδεχομένως δεν φορούσαν μάσκες, δεν κρατούσαν αποστάσεις κλπ, όχι μόνον δεν μπορεί ουδείς να το επικαλεστεί ως δικαιολογία, αλλά ούτε καν να προσπαθήσει να δικαιολογήσει τις εντολές αυτές, δεδομένου ότι οι εντολές αυτές είχαν δοθεί και τεθεί σε εφαρμογή, πριν την εμφάνιση πολιτών στο σημείο, αλλά και εν γνώσει των εντολέων ότι ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις για αυτούς και όχι περιορισμό Συνταγματικών δικαιωμάτων.

Επιπροσθέτως, η νομοθετική εξουσία, γνωρίζοντας το ανωτέρω, φρόντισε στο Π.Δ. 73/2020 να αναφέρει στο άρθρο 2 “στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή παρίστανται και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, για την προστασία της συνάθροισης και των συναθροιζομένων από οποιαδήποτε προσβολή, την ανεμπόδιστη άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα, καθώς και την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας σε συντρέχουσα περίπτωση” και “… οφείλει να απέχει από κάθε πράξη ή συμπεριφορά που μπορεί να εκληφθεί ως ενεργή συμμετοχή ή αντίθεση στη συνάθροιση, να ενεργεί με αίσθημα ευθύνης, αυτοκυριαρχία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να τηρεί πάντοτε τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της προσφορότητας του μέσου και της αναλογικότητας”.

Εν προκειμένω παραβιάστηκε και δεν έγινε σεβαστή η ανεμπόδιστη άσκηση του κατοχυρωμένου δικαιώματός μας, ως ανωτέρω αναλύεται.

Το άρθρο 25 του Συντάγματος ορίζει “το κράτος εγγυάται τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι κάθε είδους περιορισμοί αυτών, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα, είτε από τον νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας”.

Εν προκειμένω ουδέν άρθρο του Συντάγματος και αντίστοιχα ουδείς νόμος υπάρχει, που να περιορίζει τα ανωτέρω δικαιώματα και να δικαιολογεί τις ως άνω περιγραφείσες απαγορεύσεις. Εντούτοις όμως, κάποιος έλαβε την απόφαση των ανωτέρω απαγορεύσεων και οι παρευρισκόμενοι αστυνομικοί, δίχως, προφανώς, να κρίνουν και επισημάνουν στους ανωτέρω τους, ως οφείλουν και ο νόμος ορίζει, την έκνομη αυτή απόφαση, εκτέλεσαν αυτήν, ζημιώνοντας και παραβιάζοντας τα δικαιώματα όλων όσων επέλεξαν να τιμήσουν με την κατάθεση στεφάνου ή απλά με την παρουσία τους, τους ήρωες του 1940.

Μάλιστα, παρ’ ότι τα αστυνομικά όργανα οφείλουν να γνωρίζουν την ύπαρξη ή μη αποφάσεων, νόμων κλπ που εφαρμόζουν κάθε στιγμή που ενεργούν, καθώς και την αρχή που τα εξέδωσε, ώστε να γνωρίζουν εάν οι εντολές που λαμβάνουν είναι νόμιμες ή όχι, εντούτοις ουδείς εκ των αστυνομικών οργάνων στο Σύνταγμα γνώριζε ποιος εξέδωσε την εν λόγω απόφαση και αν αυτή στηρίζετο στον νόμο, παραπέμποντάς μας στην ΓΑΔΑ και το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. 

Την ως άνω απάντηση, μας την έδωσαν τόσο τα χαμηλόβαθμα αστυνομικά όργανα, όσο και τα υψηλόβαθμα αστυνομικά όργανα που παρευρίσκοντο εκεί, όταν δε καλέσαμε την ΓΑΔΑ, την αστυνομία (100) και το Υπουργείο, ουδείς γνώριζε να μας απαντήσει.

Αφού λοιπόν ουδείς γνώριζε να μας απαντήσει για τα ανωτέρω, οι δε εντολές εκτελούντο άνευ κρίσεως και υποβολής διαφωνίας, για τους ανωτέρω λόγους, στους ανωτέρω, καλέσαμε το 100 και ζητήσαμε να έρθει περιπολικό να συλλάβει τους ανώτερους αξιωματικούς στο σημείο. Όμως, αφ’ ενός ουδένα περιπολικό ήρθε, αφ’ ετέρου τα ευρισκόμενα εκεί αστυνομικά όργανα, αρνήθηκαν να εκτελέσουν την εντολή μας, παρεπέμποντάς μας να υποβάλλουμε εγγράφως μήνυση στο κατά τόπον αρμόδιο αστυνομικό τμήμα, παρ’ ότι δηλώθηκε σε αυτούς, ότι επιθυμούμε να υποβάλλουμε μήνυση σε βάρος των ανωτέρω και να ακολουθηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου.

Επειδή μας ενδιαφέρει να ενημερωθούμε για το ποιος/οι έλαβαν την ως άνω έκνομη, καθ’ ημάς, απόφαση και την αιτιολογία με την οποία ελήφθη αυτή.

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να ενημερωθούμε για τα ανωτέρω, ώστε να ασκήσουμε κατ’ αυτών τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος “καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα …, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα … και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά”.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ εντόνως για τα ως άνω περιγραφθέντα και ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ όπως αφ’ ενός μας ενημερώσετε εγγράφως:

α’) για το ποιος/οι έλαβαν την ως άνω έκνομη, καθ’ ημάς, απόφαση,

β’) ποια είναι η αιτιολογία με την οποία ελήφθη η απόφαση αυτή και

γ’) εάν και ποιοι εκ των παρευρισκομένων στο Σύνταγμα αστυνομικών οργάνων, ενημέρωσαν τους ανωτέρω τους, ότι οι ως άνω εντολές ήταν έκνομες και αφ΄ετέρου μας προσκομίσετε αντίγραφο της αποφάσεως αυτής.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2020

Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων 

 

Εδουάρδος Κυπριωτάκης