Loading...

Blog

Μηνυτήρια Αναφορά

 

ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΛΗΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

===============================================================================

Αξιότιμε κύριε/α Εισαγγελεύ,

σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ως αυτά εμφανίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ekloges.ypes.gr/current/v/home/statistics/, στις εθνικές εκλογές του έτους 2019, σε σύνολο 9.984.934 εγγεγραμμένων πολιτών, συμμετείχε ποσοστό μόλις 57,78% αυτών, ήτοι 5.769.644 πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι (9.984.934 – 5.769.644) 4.215.290 συμπολίτες μας δεν έλαβαν μέρος στις εκλογές και συνακόλουθα δεν άσκησαν το εκλογικό τους καθήκον.

Αντίστοιχα, στις εθνικές εκλογές του έτους 2015 συμμετείχε ποσοστό μόλις 56,16% των 9.913.609 εγγεγραμμένων πολιτών, οπότε (9.913.609 – 5.567.483) 4.346.126 συμπολίτες μας δεν έλαβαν μέρος στις εκλογές και συνακόλουθα δεν άσκησαν το εκλογικό τους καθήκον.

Όπως άριστα γνωρίζετε, κατ’ άρθρο 51(5) του Συντάγματος “η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική”, σύμφωνα δε με το άρθρο 117 του νόμου περί εκλογής βουλευτών (ΦΕΚ Α57 2012) “ο εκλογέας που αδικαιολόγητα δεν ασκεί το δικαίωμα του εκλέγειν, τιμωρείται με φυλάκιση από ένα μήνα μέχρι ένα έτος… το δε δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τις στερήσεις των αξιωμάτων και θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 63 του Π.Κ., από ένα μέχρι τρία έτη”, ενώ τα προαναφερθέντα, δεν εφαρμόζονται μόνο για εκλογέα που έχει περάσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του, βρίσκεται στο εξωτερικό και έχει εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστει δυνατή η σύσταση του ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών.

Επειδή λοιπόν δεν εναπόκειται στην βούληση του ψηφοφόρου αν θα ασκήσει ή όχι το εκλογικό του δικαίωμα, καθ’ ότι η ελευθερία ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος, αφορά το περιεχόμενο της βουλήσεως αυτού είτε να ψηφίσει τον υποψήφιο της αρεσκείας του, είτε να ψηφίσει λευκό.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Συντάγματος “η ελεύθερη και ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής θέλησης, ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας, τελεί υπό την εγγύηση όλων των λειτουργών της Πολιτείας, που έχουν υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση..”.

Επειδή με την μη συμμετοχή των πολιτών στην εκλογική διαδικασία και την συνακόλουθη μη άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, υποβαθμίζεται η λαϊκή κυριαρχία, απαξιώνεται η υπευθυνότητα και η κοινωνική συνείδηση, μειώνεται το εκλογικό σώμα και συνακόλουθα αφ’ ενός η σύσταση της Βουλής δεν αντιπροσωπεύει την κοινωνία, αφ’ ετέρου κυβερνάται αυτή από πιθανόν μη νόμιμες κυβερνήσεις.

Επειδή η εισαγγελία είναι δικαστική αρχή, ανεξάρτητη από τα δικαστήρια και την εκτελεστική εξουσία, που έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και την διαφύλαξη των κανόνων δημόσια τάξης.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 67 του νόμου περί εκλογής βουλευτών “από το οικείο πρωτοδικείο διαδιβάζονται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών φωτοαντίγραφα όλων των εκλογικών καταλόγων με βάση τους οποίους έγινε η ψηφοφορία και από τους οποίους έχουν διαγραφεί όσοι ψήφισαν”.

Επειδή σκοπός του σωματείου μας είναι η αναγέννηση της πατρίδος μας, μέσω της νεημερώσεως/εκπαιδεύσεως των πολιτών αυτής, της κινητοποιήσεως των αρμόδιων αρχών/θεσμών και της αξιώσεως εφαρμογής του νόμου, στις παρεχόμενες, από το Κράτος, υπηρεσίες.

Επειδή το σύνολο των νομιμοποιητικών μας εγγράφων υπάρχουν αναρτημένα στο διαδίκτυο και δη στην επίσημη ιστοσελίδα μας www.iaxh.gr.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας ΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ την ανωτέρω παρανομία και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αφού λάβετε υπόψιν σας την παρούσα αναφορά-κλήση μας:

α’) μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειες στις οποίες προέβη η εισαγγελία ως σύνολο, ήτοι σε όλη την επικράτεια, κατόπιν λήψεως των αντιγράφων των εκλογικών καταλόγων, από τους οποίους διαπίστωσε ποιοι δεν είχαν ψηφίσει ,

β’) μας ενημερώσετε εγγράφως για τα αποτελέσματα των ελέγχων σας (στην περίπτωση που προβήκατε σε ενέργειες), ήτοι για το πόσοι εκ των ανωτέρω που δεν άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, δικαιολογημένα δεν το άσκησαν, σε πόσους εξ’ αυτών, που αδικαιολογήτως δεν άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, ασκήθηκε ποινική δίωξη και πόσοι εξ’ αυτών κατά των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη, καταδικάσθηκαν,

γ’) προβείτε στην αυτεπάγγελτη άσκηση ποινικής διώξεως, κατά όσων αδικαιολογήτως, δεν άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα, στην περίπτωση που δεν το έχετε ήδη πράξει και

δ’) μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας, κατόπιν λήψεως της παρούσας.

Τέλος, δεδομένου ότι έχουμε διαπιστώσει ότι οι εισαγγελικές αρχές της χώρας, δεν ενεργούσαν τα ανωτέρω ως όφειλαν, το δε κράτος δεν εφάρμοζε τις ορισθείσες διοικητικές κυρώσεις, τις οποίες στην συνέχεια κατήργησε, προφανώς με σκοπό την απαξίωση της σπουδαιότητας του εν λόγω καθήκοντος, Σας ενημερώνουμε ότι εφ’ εξής, ενεργώντας κατ’ άρθρο 120(2,4) του Συντάγματος, θα διεκδικούμε την τήρηση, μεταξύ άλλων, των ανωτέρω.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Ο προσωρινός πρόεδρος του Σωματείου