Loading...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

``Aude sapere``

Να τολμάς να γνωρίζεις

Φαντάσου τον εαυτό σου να αντιμετωπίζει καθημερινές καταστάσεις, άνευ φόβου, άνευ άγχους και με γνώση το δίκαιο και το νόμιμο. Να μπορείς δηλαδή να σταθείς και προασπίσεις τα δικαιώματά σου ή τρίτου, εκθέτοντας τους νόμους και τα δικαιώματα/υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτούς. Να μην δέχεσαι οιαδήποτε αυθαιρεσία, οιαδήποτε μη νόμιμη δικαιολογία και φυσικά να δύνασαι να φέρεις έκαστο πολίτη, υπάλληλο ή λειτουργό, έναντι των ευθυνών του.

 • Προκειμένου λοιπόν να δύνασαι να απαιτήσεις και να διεκδικήσεις την ανοικοδόμηση του Ελληνικού κράτους και της Ελληνικής κοινωνίας, θα πρέπει να είσαι εφοδιασμένος με την γνώση των ατομικών σου δικαιωμάτων, ως αυτά καθορίζονται και προστατεύονται στο Σύνταγμα, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους λοιπούς νόμους του κράτους.
 • Φυσικά, δεδομένου ότι υπάρχουν καταστάσεις οι οποίες δύνανται να είναι περίπλοκες και να απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό ή αντιμετώπιση, καλό θα ήταν σε ιδιαίτερες καταστάσεις να ενεργείς κατόπιν συμβουλής ή καθοδηγήσεως δικηγόρου.

Το Σύνταγμα είναι ο θεμελιώδης νόμος που καθορίζει την πολιτειακή μορφή του κράτους. Αποτελεί νόμο αυξημένης τοπικής ισχύος και ψηφίζεται από συντακτική συνέλευση, όπου οι εξουσίες απορρέουν από το έθνος. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, υπό την έννοιαν ότι ο λαός πρέπει να προασπίζει τα δικαιώματά-ελευθερίες του, ως αυτά παρέχονται από το Σύνταγμα.

Βασικά Δικαιώματα:

 1. Σεβασμός και προστασία της ανθρώπινης αξίας (άρθρο 2),
 2. Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, συνεισφέρουν δε, χωρίς διακρίσεις, στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους (άρθρο 4),
 3. Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προστασία της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας, της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.
  1. Κανένας δεν καταδιώκεται, ούτε συλλαμβάνεται, ούτε φυλακίζεται, με άλλον τρόπο από αυτόν που ορίζει ο νόμος.
  2. Απαγορεύονται τα μέτρα που περιορίζουν την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ’ αυτήν (άρθρο 5),
 4. Κανένας δεν συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλακίση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα, στα οποία το αργότερο εντός 24 ωρών από την σύλληψη, ο συλληφθείς οδηγείται στον ανακριτή (άρθρο 6),
 5. Απαγορεύονται τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρο 6),
 6. Κανένας δεν στερείται χωρίς την θέλησή του το δικαστή που του έχει ορίσει ο νόμος (άρθρο 8),
 7. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο και καμία έρευνα δεν γίνεται χωρίς την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής εξουσίας (άρθρο 9),
 8. Προστασία από συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9α)
 9. Η υποβολή έγγραφης αναφοράς ή αιτήματος στις αρχές και η λήψη αιτιολογημένης απάντησης, εντός 60 ημερών (άρθρο 10),
 10. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα (άρθρο 11),
 11. Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία (άρθρο 12)
 12. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη, η λατρεία δε οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας είναι ελεύθερη. (άρθρο 13),
 13. Ελευθερία της έκφρασης και διάδοσης των στοχασμών (άρθρο 14),
 14. Οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια (άρθρο 16).
 15. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του κράτους (άρθρο 17).
 16. Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο (άρθρο 19)
 17. Καθένας έχει το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης, για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο σε βάρος του (άρθρο 20),
 18. Στην οικογένεια, στον γάμο, στην μητρότητα, στην παιδική ηλικία και στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (άρθρο 21).
 19. Στην εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση και στην λήψη ίσης αμοιβής, για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλης διάκρισης (άρθρο 22)
 20. Συνδικαλιστική ελευθερία και απεργία (άρθρο 23)
 21. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (άρθρο 24),
 22. Η ελεύθερη ίδρυση και συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα, από Έλληνες πολίτες που έχουν το εκλογικό δικαίωμα (άρθρο 29)

Βασικές Υποχρεώσεις:

 1. Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος (άρθρο 51)
 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία (άρθρο 120) και
 3. Η αντίσταση με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να καταλύσει το Σύνταγμα με την βία (άρθρο 120)

Ο Αστικός Κώδικας αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων του δικαίου, που ρυθμίζουν για όλα τα πρόσωπα, τις σχέσεις της ιδιωτικής τους  ζωής, της περιουσίας τους και τις μεταξύ τους συναλλαγές (π.χ.αγορές, πωλήσεις, μισθώσεις, γάμους, διαζύγια, σχέσεις γονέων με παιδιά, κληρονομιές κλπ).

 

Βασικά Δικαιώματα:

 1. Ο αλλοδαπός απολαμβάνει τα αστικά δικαιώματα του ημεδαπού (άρθρο 4),
 2. Αν προσβάλεται η προσωπικότητά σου, μπορείς αφ’ ενός να αιτηθείς την άρση  της προσβολής και την μη επανάληψή της στο μέλλον, αφ’ ετέρου την λήψη αποζημίωσης (άρθρο 57),
 3. Αν προσβάλεται το δικαίωμά σου στα προϊόντα διανοίας, μπορείς αφ’ ενός να αιτηθείς την άρση  της προσβολής και την μη επανάληψή της στο μέλλον, αφ’ ετέρου την λήψη αποζημίωσης (άρθρο 60),
 4. Στα 18 έτη ενηλικιώνεσαι και αποκτάς την ικανότητα για κάθε είδους νομική δέσμευση (άρθρο 127),
 5. Αν ενεργείται σε βάρος σου κάποια παράνομη ενέργεια, μπορείς να την αποκρούσεις, άνευ τη βοήθεια της αρχής (άρθρο 282),
 6. Όταν εκτελείς εργασία, δικαιούσαι να λαμβάνεις μισθό (άρθρα 648, 653),
 7. Αν κατά την διαμονή σου σε ξενοδοχείο, καταστραφούν ή αφαιρεθούν πράγματά σου, δικαιούσαι αποζημίωση (άρθρο 834),
 8. Αν τίθεται σε κίνδυνο η πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον σου, από την υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων, για το πρόσωπό σου, δικαιούσαι αποζημίωση (άρθρο 920).

Ο Ποινικός Κώδικας αποτελεί κωδικοποίηση των διατάξεων του δικαίου, που ρυθμίζουν για όλα τα πρόσωπα, τις ενέργειες και παραλείψεις εκείνες, οι οποίες υπό προϋποθέσεις, θεωρούνται ποινικά κολάσιμες και τιμωρητέες (π.χ. εξύβριση, κλοπή, απάτη, πρόκληση σωματικής βλάβης κλπ).

Βασικά Άρθρα:

 1. Δεν υπάρχει έγκλημα χωρίς να υπάρχει νόμος που να το ορίζει (άρθρο 1),
 2. Από την τέλεση του εγκλήματος μέχρι την τελική καταδίκη, εάν υπάρξουν διαφορετικοί νόμοι, ισχύει ο ευμενέστερος (άρθρο 2),
 3. Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε όλες τα εγκλήματα που τελέστηκαν στο έδαφος της επικράτειας, ακόμη και από αλλοδαπούς (άρθρο 5),
 4. Οι έννοιες όρων που χρησιμοποιούνται στον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 13),
 5. Τα εγκλήματα διακρίνονται σε κακουργήματα και πλημμελήματα. Κάθε έγκλημα που τιμωρείται με κάθειρξη είναι κακούργημα, ενώ κάθε έγκλημα που τιμωρείται με φυλάκιση ή περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ή μόνο με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας είναι πλημμέλημα (άρθρο 18),
 6. Δεν είναι παράνομη η πράξη, η οποία εκτελείται κατόπιν προσταγής, εάν αυτή δόθηκε με τους νόμιμους τύπους και από την αρμόδια αρχή, ο δε νόμος δεν επιτρέπει στον αποδέκτη της προσταγής να εξετάσει αν είναι νόμιμη ή όχι. Στην περίπτωση αυτή τιμωρείται εκείνος που έδωσε την προσταγή. Αν η προσταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, τα προαναφερθέν τα δεν ισχύουν (άρθρο 21),

 7. Δεν είναι παράνομη η πράξη όταν τελείται σε κατάσταση άμυνας (υπεράσπιση του εαυτού σου ή άλλου από παρούσα και άδικη επίθεση που στρέφεται εναντίον σας). Η άμυνα πρέπει να είναι ανάλογη της επίθεσης (άρθρο 22),
 8. Τα κακουργήματα και πλημμελήματα τιμωρούνται μόνο όταν τελούνται με πρόθεση. Κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζει ειδικά ο νόμος, τα πλημμελήματα τιμωρούνται και όταν τελούνται από αμέλεια (άρθρο 26),
 9. Με πρόθεση πράττει όποιος θέλει να επέλθουν οι συνέπειες των πράξεών του, που σύμφωνα με τον νόμο θεωρούνται έγκλημα, καθώς και όπου γνωρίζει ότι από την πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτές οι συνέπειες και το αποδέχεται (άρθρο 27),
 10. Από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής του, είτε δεν πρόβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν. Ως έλλειψη προσοχής, νοείται αυτή η οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει (άρθρο 28).

Βασικά Δικαιώματα:

 1. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι και κάθε αστυνομικό όργανο, έχουν την υποχρέωση, ενώ οποιοσδήποτε πολίτης το δικαίωμα, να συλλάβει τον δράστη, αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος, τηρώντας τις διατάξεις του Συντάγματος και του άρθρου 279 Κ.Π.Δ. (άρθρο 275 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας),

Οι κανονισμοί, οδηγίες και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μέσω των οποίων επιτυγχάνονται οι στόχοι αυτής. Οι κανονισμοί και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αποκτούν άμεσα δεσμευτικό χαρακτήρα, για όλα τα μέλη της Ε.Ε., ενώ οι οδηγίες πρέπει να ενσωματωθούν στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών.

 • Οι κανονισμοί είναι δεσμευτικές νομοθετικές πράξεις. Η εφαρμογή τους σε όλες τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωτική.
 • Οι οδηγίες είναι νομοθετικές πράξεις που ορίζουν έναν στόχο τον οποίο πρέπει να επιτύχουν όλες οι χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, εναπόκειται σε κάθε χώρα να θεσπίσει τους δικούς της νόμους για την επίτευξη των στόχων αυτών.
 • Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές μόνον γι΄ αυτούς στους οποίους απευθύνονται (π.χ. μια χώρα της ΕΕ ή μια μεμονωμένη εταιρεία) και ισχύουν άμεσα.

Εάν ο πολίτης κατανοήσει την δύναμή του, τις δυνατότητές του και πιστέψει στην αλλαγή, δύναται να αλλάξει τόσο την καθημερινότητά του, όσο και την εικόνα του χωριού του, του Δήμου του, της Πόλεώς του και εν τέλει της Χώρας του.
Πρώτα πρέπει να πιστέψει, ύστερα να αποφασίσει να πράξει και στο τέλος να πράξει.
Διότι όσο μικρή και εάν είναι η αλλαγή που έκαστος πετυχαίνει, όντας αλλαγή, προσμετράται στο σύνολο των αλλαγών που όλοι μας έχουμε πετύχει, φέρνοντας, με μαθηματική ακρίβεια, τον στόχο μας πιο κοντά.
Ενεργούμε και πράττουμε με γνώμονα το συμφέρον του Πολίτη και με στόχο την ανύψωση της πατρίδος μας, στο βάθρο που της ανήκει.

«Μητρός τε και πατρός και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον εστίν η πατρίς και σεμνότερον και αγιώτερον και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ’ ανθρώποις τοις νουν έχουσι»

«Από τη μητέρα και τον πατέρα και όλους τους άλλους προγόνους, η πατρίδα είναι πράγμα πολυτιμότερο και σεβαστότερο και αγιότερο και ανώτερο και κατά τη γνώμη των θεών και κατά τη γνώμη των ανθρώπων που έχουν φρόνηση»

Σκέψου καλά στην κοινωνία που ζείς, ποιον εμπιστεύεσαι, ακούς, ακολουθείς, υποστηρίζεις, ψηφίζεις και μάχεσαι γιαυτόν και γιατί.
Σκέψου καλά τις ανάγκες της ζωής σου και τα πραγματικά αίτια που την οδηγούν σε μαρασμό, αναλογιζόμενος αν αυτοί που εμπιστεύεσαι, ακούς, ακολουθείς, υποστηρίζεις, ψηφίζεις και μάχεσαι γιαυτούς, όντως επιθυμούν να σε βοηθήσουν, να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου και να ανυψώσουν την χώρα σου, στο βάθρο που της αξίζει.

 • Αφού σκεφτείς τα ανωτέρω, ονειρέψου την χώρα σου και την καθημερινότητά σου σε αυτήν, ως θα ήθελες να είναι και ως θα ήθελες τα παιδιά σου, τα αδέλφια σου, οι γονείς σου, οι παπούδες σου κλπ να ζούν σε αυτήν.
 • Εμείς σου παρέχουμε την γνώση, τα “όπλα” και την μέθοδο να αποκτήσεις ότι επιθυμείς και ονειρεύεσαι για την πατρίδα σου, δίχως να μας ενδιαφέρουν οι πολιτικές σου απόψεις και η τυχόν κομματική σου ταυτότητα.
 • Αξιοποίησε την παρεχόμενη γνώση, κατά το δοκούν
 • Διεκδίκησε την βελτίωση των συνθηκών, σε όποιον τομέα επιθυμείς
 • Ενήργησε αυτοβούλως και άνευ περιορισμών
 • Οργάνωσε την γειτονιά σου, το χωριό σου και τους οικείους σου
 • Άδραξε τις ευκαιρίες και διεκδίκησε την εφαρμογή του νόμου
 • Αναζήτησε τους υπευθύνους και άλλαξε την καθημερινότητά σου

Η επιλογή είναι δική σου!