Loading...

Blog

Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και προσωρινά επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iaxhtoupolith@mail.com.

κοινοποιούμενη

α’) στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

β’) στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα καταγγελία προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε εγγράφως κεντρικά σημεία των Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά πολιτών-αρχών και ανοχή των αρμοδίων αρχών.

Σε συνέχεια λοιπόν της από 19 Ιουνίου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/55/441/20-6-19 επιστολής μας, με την οποία σας γνωστοποιήσαμε την δημιουργία μας και την πρόθεσή μας να συνδράμουμε στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και την εφαρμογή του νόμου, προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και την αποκατάσταση της τάξεως, σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

α’) Οδός Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα.

Επί της ως άνω οδού:

 1. σταθμεύουν οχήματα στο αριστερό τμήμα αυτής, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40 η οποία σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. ορίζει “απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα κ.λπ. Οι απαγορεύσεις των πινακίδων Ρ-39 και Ρ-40 ισχύουν από τη θέση των πινακίδων μέχρι του επόμενου σημείου συνάντησης με οδό και στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένες αυτές”,
 2. υπάρχουν οχήματα της αστυνομίας σταθμεύμενα επί του δεξιού  πεζοδρομίου, της καθόδου προς την λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, κατά παράβαση του άρθρου 34(2ε’) του Κ.Ο.Κ το οποίο ορίζει “η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους…”, 
 3. iii)υπάρχουν συμβατικά και μη οχήματα της αστυνομίας σταθμευμένα είτε στο δεξιό είτε στο αριστερό τμήμα της οδού, κατά παράβαση του άρθρου 34 (12) του Κ.Ο.Κ το οποίο ορίζει “απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων”,
 4. iv) υπάρχουν μόνιμα εγκατεστημένα κινητά εμπόδια στην είσοδο της οδού, τα οποία παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, κατά παράβαση του άρθρου 48 (1) του Κ.Ο.Κ. το οποίο ορίζει “η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς”.

Παρ’ ότι όμως υπάρχουν αστυνομικά όργανα στην περιοχή και όργανα της τροχαίας στο σημείο, ουδείς εξ’ αυτών ενεργεί ως οφείλει, στις δε προτροπές μέλους του Σωματείου μας, να εφαρμοστεί ο νόμος, προτροπή η οποία έγινε σε διαφορετικές ημέρες και σε διαφορετικά όργανα, εκείνα αφού αρνήθηκαν, σχολιάζοντας απρεπώς “όλη η Αθήνα είναι παράνομη”, “στην Ελλάδα είσαι τι περιμένεις”, παρέπεμψαν αυτόν να καλέσει ο ίδιος το 100 ή την τροχαία, προκειμένου να καταγγείλει τις ανομίες αυτές.

β’) Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας στην Αθήνα

Επί της ως άνω λεωφόρου, στην συμβολή με την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας υπάρχει η σήμανση Ρ-67 η οποία σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. ορίζει ότι η ως άνω λεωφόρος είναι αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων. 

Παρ’ ότι όμως υπάρχει η σήμανση αυτή και υπάρχει παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, καθ’ ότι βρισκόμαστε έμπροσθεν της Βουλής των Ελλήνων, πολλές φορές δε και τοποθετημένος τροχονόμος, ουδείς έχει πράξει τα νόμιμα, επιτρέποντας στους πολίτες να στρίβουν και κινούνται στον δρόμο αυτόν. 

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που επί των πεζοδρομίων επί της ως άνω λεωφόρου, σταθμεύουν οχήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ημέρα της βραβεύσεως των τροχονόμων, όπου δύο (2) ημιφορτηγά (βαν) ήταν σταθμευμένα πάνω στο πεζοδρόμιο, στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος και επί της ως άνω λεωφόρου, καθώς και η προεκλογική ομιλία του κ. Πρωθυπουργού, όπου ένα ημιφορτηγά (βαν) ήταν σταθμευμένο επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν του αγνώστου στρατιώτη και δύο (2) ημιφορτηγά (βαν) επί πάνω στο πεζοδρόμιο, στην πάνω πλευρά της πλατείας Συντάγματος και επί της ως άνω λεωφόρου. 

Σας τονίζουμε ότι παρ’ ότι σας καταγγέλθηκαν οι ανωτέρω αυθαιρεσίες, μόνον στην πρώτη περίπτωση δράσατε, και αυτό κατόπιν πολλών πιέσεων και άσεμνων από μέρους των οργάνων της αστυνομίας συμπεριφοράς.

Επίσης, είναι συχνό το φαινόμενο οχήματα και λεωφορεία να σταματούν, έμπροσθεν του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, επί της ως άνω λεωφόρου, είτε για να αποβιβάσουν τους εκάστοτε πελάτες τους, είτε για να μπορέσουν αυτοί να δουν το μνημείο και την Βουλή, παρακωλύοντας την κυκλοφορία και παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40 η οποία σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. ορίζει “απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα κ.λπ. Οι απαγορεύσεις των πινακίδων Ρ-39 και Ρ-40 ισχύουν από τη θέση των πινακίδων μέχρι του επόμενου σημείου συνάντησης με οδό και στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένες αυτές”.

Τέλος, επί της ως άνω λεωφόρου και έμπροσθεν του ΚΕΠ Συντάγματος, καθώς και στην κάθετη οδό Όθωνος, υπάρχουν μηχανάκια σταθμευμένα επί του πεζοδρομίου, κατά παράβαση του άρθρου 34(2ε’) του Κ.Ο.Κ το οποίο ορίζει “η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους, εκτός αν επιτρέπεται σε αυτούς η στάθμευση με ειδική σήμανση”, η οποία εν προκειμένω δεν υπάρχει.

γ’) Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα

Επί της ως άνω λεωφόρου και στην συμβολή της με την οδό Ακαδημίας, λίγο μετά την είσοδο της Βουλής, υπάρχουν μόνιμα σταθμευμένα οχήματα της αστυνομίας, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40.

δ’) Οδός Ρηγίλλης στην Αθήνα

Στο σημείο έμπροσθεν της ΛΑΕΔ υπάρχουν σταθμεύμενα οχήματα πάνω στο πεζοδρόμιο και επί της οδού, κατά παράβαση των ανωτέρω.

ε’) Λεωφόρος Ακαδημίας στην Αθήνα

Στο σημείο αυτό, έμπροσθεν του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχουν μόνιμα σταθμευμένα οχήματα της αστυνομίας, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40.

στ’) Οδός Κουμπάρη στην ΑΘήνα

Επί της ως άνω οδού σταθμεύουν οχήματα στο δεξιό τμήμα αυτής, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40. Τονίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες είναι μόνιμα σταθμευμένα εκεί οχήματα της αστυνομίας.

ζ’) Οδός Μουρούζη στην Αθήνα

Επί της ως άνω οδού σταθμεύουν πολλά οχήματα (μηχανές), τα οποία παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40, ουδέποτε βεβαιώνονται σε βάρος τους παραβάσεις.

η’) Οδός Καραγεώργη Σερβίας

Επί της ως άνω οδού και συγκεκριμένα στην συμβολή με την οδό Σταδίου, υπάρχουν μηχανάκια σε καθημερινή βάση σταθμευμένα επί του πεζοδρομίου, κατά παράβαση του άρθρου 34(2ε’) του Κ.Ο.Κ.

θ’) Οδός Σταδίου στην Αθήνα

Επί της ως άνω οδού και από το ύψος της πλατείας Κλαυθμώνος έως και την πλατεία Ομονοίας, υπάρχουν μηχανάκια σταθμευμένα πάνω στο πεζοδρόμιο, αριστερά και δεξιά της οδού, κατά παράβαση του άρθρου 34(2ε’) του Κ.Ο.Κ .

ι’) Οδός Αθηνάς στην Αθήνα

Επί της ως άνω οδού και συγκεκριμένα απέναντι και έμπροσθεν του Δημαρχείου, υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40.

κ’) Οδός Αγίου Κωνσταντίνου στην Αθήνα

Επί της ως άνω οδού και συγκεκριμένα πριν και μετά την Δημοτική Αστυνομία, σταθμεύουν οχήματα, κατά παράβαση του άρθρου 34 (12) του Κ.Ο.Κ.

κα’) Οδός Παναγή Τσαλδάρη στην Αθήνα

Επί της ως άνω οδού υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα (μηχανάκια) επί του πεζοδρομίου, κατά παράβαση του άρθρου 34(2ε’) του Κ.Ο.Κ. και στην συμβολή με την οδό Σωκράτους, οχήματα σταθμευμένα στο δεξιό τμήμα της οδού, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40. 

κβ’) Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην Αθήνα

Επί της ως άνω λεωφόρου και συγκεκριμένα μεταξύ της ΓΑΔΑ και της στάσης του μετρό Αμπελοκήπων, υπάρχουν σταθμευμένα οχήματα (μηχανάκια) επί του πεζοδρομίου, κατά παράβαση του άρθρου 34(2ε’) του Κ.Ο.Κ.

Παρ’ ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην Αθήνα, στα οποία καταγράφονται τα ανωτέρω φαινόμενα και η παντελής απουσία αστυνόμευσης, σας επισημαίνουμε τα ανωτέρω, ευελπιστώντας ότι θα πράξετε ως ο νόμος ορίζει, ώστε τα φαινόμενα αυτά σιγά σιγά να εκλείψουν.

Τονίζουμε, ότι μεταξύ άλλων, σύμφωνα :

i) με το Π.Δ. 538/1989 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι αστυνομικοί οφείλουν:

 • να ενεργούν με σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και αξιοπρέπεια,
 • να σέβονται και προστατεύουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολιτών και κάθε ατόμου που βρίσκεται στην Ελληνική Επικράτεια,
 • να έχουν πάντοτε ως γνώμονα των ενεργειών τους την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη διαφύλαξη των νόμιμων συμφερόντων των πολιτών,
 • να τηρούν τους νόμους του Κράτους ….,
 • να εφαρμόζουν τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις που ανάγονται στην αρμοδιότητά τους και να ενεργούν για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων,
 • να επιδεικνύουν ζήλο και προθυμία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την εκτέλεση των διαταγών των ανωτέρω τους και
 • να αναφέρουν αρμοδίως κάθε γεγονός ή περιστατικό αστυνομικού ενδιαφέροντος, που αντιλαμβάνονται οι ίδιοι ή πληροφορούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

ii) με το Π.Δ. 254/2004 κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι αστυνομικοί οφείλουν:

 • να ενεργούν πάντοτε με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων των πολιτών,
 • να ενεργούν κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της επιείκειας, της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας των ατόμων,
 • να εφαρμόζουν το Νόμο με κοινωνική ευαισθησία και ουδέποτε υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια της διακριτικής ευχέρειας που τους παρέχεται. Όταν επεμβαίνουν υποχρεούνται να δηλώνουν την ιδιότητα, την ταυτότητα και την Υπηρεσία τους,
 • να εκτελούν τα καθήκοντα τους με αμεροληψία, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, σύνεση, αυτοκυριαρχία, σταθερότητα, αποφασιστικότητα και αξιοπρέπεια, προστατεύοντας, χωρίς διάκριση, όλους τους πολίτες από παράνομες σε βάρος τους πράξεις, 
 • να ενεργούν για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, με σκοπό τη διασφάλιση του σεβασμού των δικαιωμάτων όλων των πολιτών και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση, την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος, αποφεύγοντας συμπεριφορές που μπορεί να προκαλέσουν σύγκρουση και επιβάλλει μόνον τους κατά περίπτωση αναγκαίους και προβλεπόμενους από το νόμο περιορισμούς δικαιωμάτων,
 • να βεβαιώνουν χωρίς διακρίσεις τις παραβάσεις του νόμου, ενεργώντας με ευθυκρισία, ψυχραιμία και ευγένεια και
 • να προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών και να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ταχεία, ακώλυτη και χωρίς ταλαιπωρία εξυπηρέτηση αυτών, καθώς και να βελτιώνει τις σχέσεις αστυνομίας – πολίτη, το οποίο αποτελεί πρώτιστο καθήκον των αστυνομικών. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εξετάζουν αμέσως τα αιτήματα των πολιτών που σχετίζονται με αδικήματα και συμβάντα αστυνομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν τη νόμιμη συνδρομή τους χωρίς χρονοτριβή και

iii) με το άρθρο 11 του ν.4249/2014 οι αστυνομικοί οφείλουν να α. ρυθμίζουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στους δρόμους και στους λοιπούς δημόσιους χώρους, β. να μεριμνούν για την εφαρμογή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και των λοιπών διατάξεων που σχετίζονται με την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων …..

Δεδομένου λοιπόν ότι στόχος μας δεν είναι η δημιουργία αντιπαλότητας με τα όργανα της τάξεως, ούτε και η τιμωρία αυτών, αλλά η τήρηση και εφαρμογή του νόμου, δεν θα αναφερθούμε, την παρούσα στιγμή, σε συγκεκριμένα ονόματα και στοιχεία οχημάτων, ούτε θα ζητήσουμε την τιμωρία αυτών, ευελπιστώντας ότι θα δοθούν οι δέουσες επισημάνσεις και οδηγίες σε αυτά.

Με την παρούσα σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως άμεσα :

α’) αποκαταστήσετε τις ως άνω ανομίες και φροντίσετε για την εφαρμογή και τήρηση του νόμου, από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα, ούτως ώστε σιγά σιγά να επιβληθεί η τάξη και να εφαρμοστεί ο νόμος και

β’) μας ενημερώσετε εγγράφως για την τοπική αρμοδιότητά σας και τον νόμο στον οποίο προβλέπεται.

Σας τονίζουμε ότι η αστυνομία έχει ιδιαίτερο ρόλο στην επιβολή της τάξεως και προάσπιση του κοινωνικού συμφέροντος, η δε εικόνα της πρέπει να προστατεύεται πρωτίστως από αυτούς που την απαρτίζουν.

Σας ΔΗΛΟΥΜΕ πως στην περίπτωση που διαπιστωθεί απραξία από μέρους σας, είμαστε υποχρεωμένοι, όντας συνεπείς στον σκοπό της ενώσεως προσώπων μας, να ζητήσουμε την τιμωρία των υπευθύνων, καθώς και να αναδείξουμε τις εκάστοτε πλημμέλειες, στην κρίση των εισαγγελικών αρχών της χώρας.

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας και βελτίωση εκτελέσεως των καθηκόντων σας, σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα μας www.iaxh.gr αναρτώνται φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό που απεικονίζει τις ανωτέρω παραβάσεις, καθώς και πληθώρα άλλων.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων 

            

Εδουάρδος Κυπριωτάκης