Loading...

Blog

Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΛΗΣΗ

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και προσωρινά επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iaxhtoupolith@mail.com.

================================================================================

Αξιότιμε κύριε Διοικητά,

την 10η Δεκεμβρίου 2019, περί ώραν 10:50 π.μ. στο Σύνταγμα, ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων μας, σας ανέδειξε την αυθαίρετη και έκνομη ενέργεια υπαλλήλων μέσων μαζικής ενημερώσεως, καθώς και άλλων ιδιωτών, οι οποίοι μη σεβόμενοι τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και την παρουσία της αστυνομίας, οδήγησαν και στάθμευσαν τα οχήματά τους, επί του πεζοδρομίου, έμπροσθεν του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. 

Η επισήμανση της ως άνω έκνομης συμπεριφοράς αυτών, έγινε προσωπικώς τόσο στα αστυνομικά όργανα της τροχαίας, τα οποία ρύθμιζαν την κυκλοφορία, στην συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με την οδό Όθωνος, όσο και στον υποδιευθυντή της τροχαίας Αθηνών, ο οποίος τελευταίος παρέπεμψε, τον προσωρινό πρόεδρό μας, σε εσάς. 

Δυστυχώς ούτε εσείς, ούτε ουδείς εκ των παρευρισκομένων αστυνομικών οργάνων (τροχαίας και μη) ενδιαφέρθηκε να εμποδίσει την ως άνω περιγραφόμενη παραβατική συμπεριφορά, πόσο μάλλον να αποκαταστήσει αυτήν, κατόπιν της ανωτέρω προσωπικής  επισημάνσεως του προσωρινού προέδρου μας.

Είναι λυπηρή εικόνα τόσο τα απλά αστυνομικά όργανα, όσο και οι προϊσταμένοι αυτών, να αδρανούν και να ανέχονται τέτοιες έκνομες ενέργειες, κατά παράβαση των καθηκόντων τους.

Αντιστοίχως είναι λυπηρό αν όχι εξοργιστικό, να επιχειρούν τα όργανα αυτά να δικαιολογήσουν τις παραλείψεις τους, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν τα παραβατικά οχήματα έχουν άδεια από τον Δήμο ή την Βουλή, να σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου, δηλώνοντας παράλληλα αντιφατικώς ότι οι ίδιοι δεν έχουν γνώση της αποφάσεως αυτής.

Σας τονίζουμε, ότι η υπεύθυνη του Δήμου, στην οποία παραπέμψατε τον προσωρινό πρόεδρό μας και η οποία ήταν παρούσα κατά το ως άνω περιστατικό, αποποιήθηκε των ευθυνών, δηλώνοντας ότι ουδεμία τέτοια άδεια έχει χορηγηθεί από τον Δήμο.

Επειδή ως ήδη σας έχουμε γνωστοποιήσει με την από 19 Ιουνίου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/55/441/20-6-19 επιστολή μας, θα σταθούμε στο ύψος των “υποχρεώσεών” μας, προβαίνοντας σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού και την αποκατάσταση της τάξεως.

Επειδή με την από 27-6-19 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/55/441-β/28.6.19 καταγγελία μας, σας γνωστοποιήσαμε συγκεκριμένες παραβάσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες συνεχίζουν να υφίστανται.

Επειδή πολλές από τις καταγγελθείσες παραβάσεις, συντελούνται ενώπιον αστυνομικών οργάνων, ως αποδεικνύεται από φωτογραφίες που σας έχουμε αποστείλει, αναρτώνται δε στην ιστοσελίδα μας και στο facebook.

Επειδή στόχος μας δεν είναι η δημιουργία αντιπαλότητας με τα όργανα της τάξεως, ούτε και η τιμωρία αυτών, αλλά η τήρηση και εφαρμογή του νόμου.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ για τις πράξεις και παραλείψεις Σας και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως εφ’ εξής εφαρμόζετε τον νόμο.

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2019

Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων 

            

Εδουάρδος Κυπριωτάκης