Loading...

Blog

Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  info@iaxh.gr.

κοινοποιούμενη

α’) στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

β’) στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ και

γ’) στην Δημοτική Αστυνομία

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Σε συνέχεια της από 28/6/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/55/441-β καταγγελίας μας, καθώς και των μετέπειτα αυτής επιστολών μας, σας αποστέλλουμε την παρούσα καταγγελία προκειμένου να σας γνωστοποιήσουμε εγγράφως και συγκεκριμένα πλέον, την παραβατική συμπεριφορά των αρμόδιων αρχών.

Σας καλέσαμε επανειλημμένως να ενεργήσετε ως ο νόμος ορίζει, ούτως ώστε ο ιδιαίτερος ρόλος της αστυνομίας, ήτοι της προασπίσεως του κοινωνικού συμφέροντος και της επιβολής της τάξεως, να προστατευτεί, η δε εικόνα αυτής να αποκατασταθεί στα μάτια των πολιτών.

Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι στόχος μας δεν είναι η δημιουργία αντιπαλότητας με τα όργανα της τάξεως, ούτε και η τιμωρία αυτών, αλλά η τήρηση και εφαρμογή του νόμου, καθώς και η δημιουργία του απαιτούμενου σεβάσμου προς το πρόσωπο των οργάνων αυτών, εξού και μέχρι τώρα αποφύγαμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα ονόματα και στοιχεία οχημάτων, απείχαμε δε από το να υποβάλλουμε μήνυση σε βάρος αυτών ή να οδηγήσουμε αυτούς στο αυτόφωρο.

Σας τονίζουμε ότι η εικόνα της αστυνομίας πρέπει να προστατεύεται πρωτίστως από αυτούς που την απαρτίζουν και γιαυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα, ως τελευταία προειδοποίηση.

α’) Οδός Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα.

Επί της ως άνω οδού:

  1. σταθμεύουν στο δεξιό τμήμα αυτής, οχήματα της αστυνομίας, της τροχαίας και της δημοτικής αστυνομίας, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40 η οποία σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. ορίζει “απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα κ.λπ. Οι απαγορεύσεις των πινακίδων Ρ-39 και Ρ-40 ισχύουν από τη θέση των πινακίδων μέχρι του επόμενου σημείου συνάντησης με οδό και στην πλευρά του οδοστρώματος στην οποία είναι τοποθετημένες αυτές”.

Μεταξύ άλλων σταθμεύουν εκεί τα οχήματα με τα εξής στοιχεία:

Περιπολικά: ΕΑ24490, ΕΑ30002, ΕΑ30014, ΕΑ24312.

Ημιφορτηγά: ΕΑ 22675

Κλούβες: ΕΑ20331, ΕΑ17671, ΕΑ20326, ΕΑ20317, ΕΑ17672, ΕΑ16011, ΕΑ20325, ΕΑ2-365

Δημοτική Αστυνομία: ΚΗΙ 6906, ΚΗΙ 6914

  1. υπάρχουν μηχανές της αστυνομίας σταθμεύμενα επί του δεξιού  πεζοδρομίου, της καθόδου προς την λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, κατά παράβαση του άρθρου 34(2ε’) του Κ.Ο.Κ το οποίο ορίζει “η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται σε πεζοδρόμια, πλατείες, ειδικά ερείσματα που προορίζονται για πεζούς ως και ποδηλατοδρόμους…”, 

Μεταξύ άλλων σταθμεύουν εκεί τα οχήματα με τα εξής στοιχεία:

Μηχανές: ΕΑ6670, ΕΑ6735, ΕΑ6740, ΕΑ6629, ΕΑ6695, ΕΑ6741, ΕΑ6598, ΕΑ6020, ΕΑ6613, ΕΑ6730

  1. iii)υπάρχουν συμβατικά και μη οχήματα της αστυνομίας και πολιτών σταθμευμένα είτε στο δεξιό είτε στο αριστερό τμήμα της οδού, κατά παράβαση του άρθρου 34 (12) του Κ.Ο.Κ το οποίο ορίζει “απαγορεύεται η κατάληψη με οποιοδήποτε μέσο και για οποιονδήποτε λόγο μέρους ή ολόκληρου του οδοστρώματος των εθνικών, επαρχιακών, και δημοτικών ή κοινοτικών οδών δια των οποίων διεξάγεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων και μη οχημάτων”,

Μεταξύ άλλων σταθμεύουν εκεί τα οχήματα με τα εξής στοιχεία:

Μηχανές: ΕΑ6049, ΕΑ5365, ΕΑ6642

  1. iv) υπάρχουν εγκατεστημένα κινητά εμπόδια στην είσοδο της οδού, τα οποία παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των οχημάτων, κατά παράβαση του άρθρου 48 (1) του Κ.Ο.Κ. το οποίο ορίζει “η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς”.

Σε ότι αφορά τα κινητά αυτά εμπόδια, από την ημέρα που αποφασίστηκε ότι η εν λόγω οδός θα γίνει τμήμα του μεγάλου περιπάτου του Δήμου Αθηναίων, τοποθετήθηκαν στο σημείο όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι όμως ουδέν εμφανές έργο παράγουν, αφού είτε βρίσκονται καθήμενοι στο υπηρεσιακό τους όχημα, είτε συζητούν με τα όργανα της αστυνομίας, ουδείς δε εκ των εισερχομένων στην εν λόγω οδό ελέγχεται. 

Τονίζουμε ότι πέραν των ως άνω παρανομιών, επί της εν λόγω οδού, σταθμεύουν οχήματα πολιτών, παρά την  σήμανση Ρ-40, ουδείς δε εκ των οργάνων της αστυνομίας, της τροχαίας ή της δημοτικής αστυνομίας ενεργεί ως οφείλει.

β’) Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας στην Αθήνα

Επί της ως άνω λεωφόρου, στην συμβολή με την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας υπάρχει η σήμανση Ρ-67 η οποία σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. ορίζει ότι η ως άνω λεωφόρος είναι αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων. 

Παρ’ ότι όμως υπάρχει η σήμανση αυτή και υπάρχει παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, με τα οχήματά τους σταθμευμένα κατά παράβαση επί της εν λόγω λεωφόρου, στο ύψος του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία, ουδείς εξ’ αυτών ενεργεί ως οφείλει, επιτρέποντας στους πολίτες να στρίβουν και κινούνται στον δρόμο αυτόν. Τονίζουμε ότι από την στιγμή που υλοποιήθηκαν τα πρώτα έργα του μεγάλου περιπάτου του Δήμου Αθηναίων, τοποθετήθηκε νέα πινακίδα για την απαγόρευση εισόδου των αυτοκίνητων, δίχως όμως οιοσδήποτε να την τηρεί και ουδένα όργανο να την εφαρμόζει.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που είτε επί των πεζοδρομίων επί της ως άνω λεωφόρου, σταθμεύουν οχήματα π.χ. του πολεμικού ναυτικού, των μέσων μαζικής ενημερώσεως, ομάδων που διοργανώνουν συγκεντρώσεις κλπ, είτε επί της Λεωφόρου, έμπροσθεν του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, σταθμεύουν οχήματα των ενόπλων δυνάμεων, διπλωματών, άλλων “σημαντικών” προσώπων κλπ, παρακωλύοντας την κυκλοφορία και παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40 η οποία σύμφωνα με το Κ.Ο.Κ. ορίζει “απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με πρόσθετη πινακίδα κ.λπ. 

Δυστυχώς, τα ως άνω λαμβάνουν χώρα ενώπιον των αστυνομικών δυνάμενων και των διευθυντικών στελεχών της τροχαίας, αφού παρά τις παρατηρήσεις – υποδείξεις σε αυτούς, εκείνοι είτε αδιαφορούν, είτε επιχειρούν να δικαιολογήσουν τις παραλείψεις τους, ισχυριζόμενοι ότι δήθεν τα παραβατικά οχήματα έχουν άδεια από τον Δήμο ή την Βουλή.

γ’) Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας στην Αθήνα

Επί της ως άνω λεωφόρου και στην συμβολή της με την οδό Ακαδημίας, λίγο μετά την είσοδο της Βουλής, υπάρχουν μόνιμα σταθμευμένα οχήματα της αστυνομίας, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40.

Μεταξύ άλλων σταθμεύουν εκεί τα οχήματα με τα εξής στοιχεία:

Κλούβες: ΕΑ 20354, ΕΑ 16010, ΕΑ17018, ΕΑ20331

Συμβατικό: ΥΡΟ 4199

Επί του πεζοδρομείου δε της εν λόγω λεωφόρου, στην γωνία απέναντι από την Γαλλική πρεσβεία, στάθμευση η υπ’ αριθμ. ΕΑ5334 μηχανή.

δ’) Λεωφόρος Ακαδημίας στην Αθήνα, σταθμεύουν οχήματα επί της λεωφόρου, ενώπιον των αστυνομικών οργάνων, οι οποίοι δεν ενεργούν ως οφείλουν:

Μεταξύ άλλων ενώπιον του περιπολικού ΕΑ28404

ε’) Οδός Κουμπάρη στην ΑΘήνα

Επί της ως άνω οδού σταθμεύουν οχήματα στο δεξιό τμήμα αυτής, παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40.

Τονίζεται ότι η ως άνω οδός είναι απέναντι από την οδό Ηρώδου Αττικού, άρα εντός της ορατότητας των εκεί τοποθετημένων οργάνων, δίχως όμως ουδείς εξ’ αυτών να προβαίνει σε ενέργειες.

Μάλιστα, η παράνομη αυτή στάθμευση λαμβάνει χώρα παρά την ύπαρξη αστυνομικών δυνάμεων επί των οδών αυτών, όπως π.χ. μηχανών της αστυνομίας, οι οποίες σταθμεύουν επί της πλατείας, κατά παράβαση του νόμου, καθώς και ενώπιων των υπ’ αριθμ. ΕΑ 24479 και ΕΑ 22184 περιπολικών.

στ’) Οδός Μουρούζη στην Αθήνα

Επί της ως άνω οδού σταθμεύουν πολλά οχήματα (μηχανές), τα οποία παρ’ ότι υπάρχει η σήμανση Ρ-40, ουδέποτε βεβαιώνονται σε βάρος τους παραβάσεις, γίνεται δε κατάχρηση του δρόμου από τα όργανα της πυροσβεστικής, ενώπιον πάλι των αστυνομικών οργάνων που καθημερινά κάθονται στην εκεί επιχείρηση παροχής υπηρεσιών καφενείου ή των οργάνων της δημοτικής αστυνομίας, οι οποίοι διενεργούν ελέγχους στην οδό αυτή, καθώς και στους παρακείμενους δρόμους.

ζ’) Λεωφόρος Αλεξάνδρας στην Αθήνα, έμπροσθεν του Αρείου Πάγου, σταθμεύουν μηχανές της αστυνομίας επί του πεζοδρομείου, όπως μεταξύ άλλων η υπ’ αριθμ. ΕΑ5289 μηχανή.

Τέλος, σε ότι αφορά τις παραβάσεις των οργάνων της τάξεως, στην στάθμευση των οχημάτων τους, γνωρίζοντας ότι και αυτοί κάπου πρέπει να σταθμεύουν, ώστε να εκτελέσουν τις εκάστοτε εντολές και υπηρεσίες τους, σας προτείνουμε να απευθυνθείτε στον δήμο Αθηναίων και να αιτηθείτε την αφαίρεση των υφιστάμενων πινακίδων ή την δημιουργία θέσεων απικλειστικά για τα όργανα αυτά.

Επειδή δεν επιθυμούμε να στραφούμε δικαστικά εναντίον των αστυνομικών οργάνων που οδηγούν τα ως άνω οχήματα ή ενεργούν εκνόμως.

Επειδή επιθυμούμε η χώρα μας να βελτιωθεί και οι πολίτες αυτής να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί.

Επειδή ο λαός πρέπει να αγωνίζεται για την εφαρμογή του νόμου, όπως ακριβώς αγωνίζεται για την υπεράσπιση της πατρίδας του.

Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως άμεσα αποκαταστήσετε τις ως άνω ανομίες και φροντίσετε για την εφαρμογή και τήρηση του νόμου, από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα.

 

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων 

 

            

Εδουάρδος Κυπριωτάκης