Loading...

Blog

Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και προσωρινά επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου iaxhtoupolith@mail.com.

κοινοποιούμενη
στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (τμήμα τροχαίας)

Αξιότιμη κυρία Φάλκου,

με κάθε σεβασμό προς το πρόσωπό σας, σας δηλώνουμε ότι με απογοήτευση αναγνώσαμε το περιεχόμενο της από 2 Ιουλίου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2516/11/2010-α’ απαντήσεώς σας, στην από 27/6/2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/55/441-β/28.6.19 καταγγελία μας, καθ’ ότι ενώ σας γνωστοποιήσαμε συγκεκριμένες παραβάσεις και έκνομες συμπεριφορές οργάνων σας, με την δε από 19 Ιουνίου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1016/55/441/20.6.19 επιστολή μας, σας καλέσαμε α’) να διατρανώσετε την αποφασιστικότητά σας, στην αντιμετώπιση της ανομίας, β’) να ενημερώσετε τα στελέχη σας για την ορθή εμφάνιση, στάση και συμπεριφορά τους, γ’) να εφαρμόσετε τον νόμο και δ’) να αποκαταστήσετε την εικόνα της αστυνομίας και της κοινωνίας, εσείς αρκείστε να απαντάτε με θεωρητικές αναφορές του τρόπου δράσεώς σας, αντί να αναζητήσετε ευθύνες και στείλετε την τροχαία να εφαρμόσει τον νόμο.

Την ως άνω διαπίστωση, περί μη αναζητήσεως ευθυνών και αποστολής δυνάμεων να εφαρμόσουν τον νόμο, διαπιστώσαμε τις τελευταίες πέντε (5) ημέρες, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής, όπου η καταγγελθείσα ανομία συνεχίζει να υφίσταται και τα όργανα της τάξεως να αδιαφορούν.

Σας έχουμε τονίσει ότι στόχος μας δεν είναι η δημιουργία αντιπαλότητας με τα όργανα της τάξεως, ούτε η τιμωρία αυτών, αλλά η τήρηση και εφαρμογή του νόμου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα επιδιώξουμε την τήρηση και εφαρμογή του νόμου, καθώς και την τιμωρία όσων τον παραβαίνουν, εφόσον δεν πράττουν ως οφείλουν.

Σας τονίζουμε ότι στην ανωτέρω καταγγελία μας, αποφύγαμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα ονόματα οργάνων της τροχαίας, να προσκομίσουμε αποδεικτικά έγγραφα των όσων καταγγείλαμε και να ζητήσουμε την τιμωρία αυτών.

Βλέποντας όμως, ότι τα όργανα της τάξεως συνεχίζουν να αγνοούν τους νόμους, τους δε προϊσταμένους τους είτε να μην ενεργούν ως οφείλουν, παρ’ ότι καλόπιστα τα καλούμε να πράξουν αναλόγως, είτε οι εντολές τους δεν λαμβάνονται υπόψιν, είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε διαφορετικά.

page1image1620704 page1image1616128

Με την παρούσα λοιπόν, σας ΚΑΛΟΥΜΕ, μιας και πλέον είστε ενήμερη για τις καταγγελθείσες παραβάσεις και το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται, όπως μας γνωστοποιήσετε εγγράφως:
α’) ποια είναι η τοπική αρμοδιότητά της υπηρεσίας σας και σε ποιόν νόμο προβλέπεται,
β’) ποιες είναι οι ενέργειες στις οποίες προβήκατε, κατόπιν της καταγγελίας μας, γ’) ποιο ή ποια είναι τα αστυνομικά οχήματα της τροχαίας (πλήρη στοιχεία όλων των οχημάτων και του προσωπικού) τα οποία είχαν υπηρεσία ή ήταν αρμόδια για τις ανωτέρω οδούς και λεωφόρους, από την ημέρα της καταγγελίας μας, μέχρι και σήμερα, καθώς και αυτών που θα έχουν υπηρεσία ή θα είναι αρμόδια μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 (με πλήρη περιγραφή και ανάλυση),
δ’) ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που ακολουθείται, κατόπιν καταγγελίας για παραβάσεις και ποιος ο χρόνος αντίδρασης και σε ποιόν νόμο προβλέπονται,
ε’) πόσες κλήσεις, ενημερώσεις, καταγγελίες, αναφορές κλπ και από πόσους πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς κλπ (πλήρη αναλυτικά στοιχεία με ημερομηνία, ώρα κλπ) έχετε λάβει από την έναρξη του έτους 2019 μέχρι και σήμερα, για τις καταγγελθείσες παραβάσεις,
στ’) πόσες κλήσεις, ενημερώσεις, καταγγελίες, αναφορές κλπ και από πόσους αστυνομικούς (στα πλαίσια των καθηκόντων τους) έχετε λάβει από την έναρξη του έτους 2019 μέχρι και σήμερα, για τις καταγγελθείσες παραβάσεις και
ζ’) σε ποιές ενέργειες, δράσεις, βεβαώσεις κλπ προέβη η αστυνομία, κατόπιν των κλήσεων, ενημερώσεων, καταγγελιών, αναφορών κλπ που αυτή έλαβε (πλήρη περιγραφή και ανάλυση).

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2019
Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων

Εδουάρδος Κυπριωτάκης