Loading...

Blog

Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής κλπ

 

ΠΡΟΣ α’) ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                β’) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

              γ’) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Της ενώσεως προσώπων με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Την 23 Οκτωβρίου 2020 και περί ώρα 18:30 έως 20:30 μ.μ. άνωθεν της πλατείας Συντάγματος, ήτοι επί του πεζοδρομίου, επί της Λεωφόρου Αμαλίας, κατά την διάρκεια συγκεντρώσεως, ευρίσκοντο σταθμευμένα δύο (2) λευκά ημιφορτηγά (βαν).

Τις ως άνω ώρες, παρόν στο σημείο, ήτο μεταξύ άλλων βαθμοφόρος της αστυνομίας (μάλλον ο Διοικητής), τρία με τέσσερα όργανα της τροχαίας, περί των έξι οργάνων της αστυνομίας, ενώ κάποια στιγμή εμφανίστηκε και βαθμοφόρος της Τροχαίας, ενδεδυμένος με πολιτική αμφίεση (μάλλον ο Διευθυντής).

Ουδείς εκ των ανωτέρω ενδιαφέρθηκε για την ως άνω παράβαση, καθώς και ουδείς ενδιαφέρθηκε για την χρήση της Λεωφόρου Αμαλίας από ΙΧ οχήματα, ενώ ρητώς απαγορεύεται.

Μάλιστα, παρά τις επανειλημμένες παρατηρήσεις μας και με ευγενή πάντα τρόπο, προτροπή αυτών να πράξουν ως ορίζει ο νόμος, αυτοί είτε απέφευγαν να ενεργήσουν, επικαλούμενοι την παρουσία ανωτέρων στον χώρο, είτε ισχυρίζονταν ότι είχε δοθεί άδεια για την εν λόγω στάθμευση από την ΓΑΔΑ, είτε ισχυρίζονταν ότι βρίσκονταν εκεί για άλλο λόγο, είτε απλά έλεγαν έχετε δίκιο, δίχως όμως να ενεργούν ως οφείλουν.

Είναι θλιβερό τόσο τα απλά αστυνομικά όργανα, όσο και οι ανώτεροι αυτών, να αποποιούνται των ευθυνών τους και να μην πράττουν ως ο νόμος και τα καθήκοντά τους ορίζουν, να εφευρίσκουν δε ένα σωρό δικαιολογίες για την απραξία τους.

Επειδή ο υπαστυνόμος κ.Στρέτας, ως μας δήλωσε, ισχυρίστηκε πως τα ως άνω δύο οχήματα είχαν άδεια από την ΓΑΔΑ, για να σταθμεύουν επί του πεζοδρομίου.

Επειδή η ως άνω δικαιολογία έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από άλλα αστυνομικά όργανα, οι οποίοι είτε αναφέρονται σε άδεια εκ της Βουλής, είτε εκ του Δήμου Αθηναίων.

Επειδή ο Διοικητής της Τροχαίας, ήτο αυτός που στο παρελθόν είχε επικαλεστεί άδεια από τον Δήμο της Αθήνας, άδεια όμως η οποία ουδέποτε είχε χορηγηθεί από αυτόν, ως μας δήλωσε η παρευρισκόμενη στο σημείο, εκπρόσωπος του Δήμου, την ημέρα του ως άνω ισχυρισμού.

Επειδή τόσο η ΓΑΔΑ όσο και η Τροχαία έχουν απορρίψει, προφορικώς, την ύπαρξη τέτοιας αδείας.

Επειδή ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ρητός.

Επειδή σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, άδεια σταθμεύσεως επί του πεζοδρομίου, δεν δύναται να χορηγηθεί.

Επειδή στην περίπτωση που όντως δεν υπάρχει τέτοια άδεια, ο ως άνω υπαστυνόμος και όσοι στο παρελθόν έχουν ισχυριστεί κάτι αντίστοιχο, διαπράττουν τουλάχιστον πειθαρχικό αδίκημα.

Επειδή η μη ύπαρξη αδείας, στοιχειοθετεί και το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Επειδή παρ’ ότι δεν επιθυμούμε να έρθουμε σε ρίξη με την αστυνομία, οι ως άνω συμπεριφορές, δεν θα μείνουν ατιμώρητες.

Επειδή επιθυμούμε την αποκατάσταση της εικόνας της αστυνομίας.

Επειδή επιθυμούμε τα αστυνομικά όργανα να χρήζουν τον σεβασμό που τους αξίζει.

Επειδή δεν θα ανεχθούμε την ύπαρξη άβουλων και πιθανώς φοβικών οργάνων της τάξεως.

Επειδή έχει καταντήσει κουραστικό για όλους, η συνεχής αυτή έγγραφη καταγγελία από μέρους μας, για τέτοια ασήμαντα μεν, ενδεικτικά της τραγικής καταστάσεως δε, περιστατικά.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Σας καλούμε όπως :

αφ’ ενός μας ενημερώσετε για το:

α’) αν προβλέπεται η χορήγηση αδειών για στάθμευση επί του πεζοδρομίου,

β’) εάν η ανωτέρω απάντηση είναι καταφατική, σε ποια διάταξη νόμου ορίζεται,

γ΄) εάν την ως άνω ημερομηνία είχε χορηγηθεί τέτοια άδεια και

δ’) πότε στο παρελθόν (εντός τους έτους) είχε χορηγηθεί τέτοια άδεια,

και αφ’ ετ’ερου μας χορηγήσετε αντίγραφο του συνόλου των τυχόν χορηγηθεισών αδειών, εντός του τρεχούμενου έτους.

Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται κάπου η δυνατότητα χορηγήσεως αδείας, τότε σας καλούμε όπως μας ενημερώσετε ποιο αδίκημα (πειθαρχικό ή μη) διαπράττει ο αστυνομικός που ισχυρίζεται ψευδώς την ύπαρξη της αδείας αυτής (και τον νόμο που προβλέπεται αυτό) και καλέσετε άπαντες τους ευρισκόμενους, την ως άνω ημέρα, αστυνομικούς, συμπεριλαμβανομένων της τροχαίας, να τους ενημερώσετε για την εν λόγω επιστολή και τα παράπονα που εκφράσαμε, καλώντας τους ταυτοχρόνως, όπως εφ’ εξής τηρούν τα νόμιμα. 

Διότι, ως σας έχουμε καταστήσει σαφές από την αρχή, είμαστε αναγκασμένοι, εκ του σκοπού μας, να διεκδικήσουμε την εφαρμογή του νόμου και να αιτηθούμε την τιμωρία όσων δεν συνετίζονται με αυτόν.

Σας παρακαλούμε λοιπόν για τελευταία φορά, όπως δοθούν οι δέουσες επισημάνσεις σε όλα τα αστυνομικά όργανα (συμπεριλαμβανομένων των βαθμοφόρων), διότι παρ’ ότι δεν επιθυμούμε την τιμωρία αυτών, αλλά τον σεβασμό όλων αυτών προς την στολή και το λειτούργημα που ασκούν, την επόμενη φορά, είμαστε αναγκασμένοι να ζητήσουμε και θα ζητήσουμε την άμεση εφαρμογή του νόμου, ως προς τα πρόσωπα αυτά.

Τέλος, προς διευκόλυνσή σας και βελτίωση εκτελέσεως των καθηκόντων σας, σας ενημερώνουμε πως στην ιστοσελίδα μας www.iaxh.gr και στην ομάδα μας στο facebook, αναρτώνται μερικές εκ των φωτογραφιών και οπτικοακουστικού υλικού, που απεικονίζει τις ανωτέρω παραβάσεις.

 

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020

Ο προσωρινός πρόεδρος της ενώσεως προσώπων 

             

Εδουάρδος Κυπριωτάκης