Loading...

Blog

25η Μαρτίου – ΓΑΔΑ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ και ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διαμαρτυρία – Αίτηση

Του Σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

===============================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

κατόπιν εκδόσεως διαφόρων αποφάσεων περί απαγορεύσεως δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων αύριο, Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021, από την Διεύθυνση Σας, παρακαλείστε όπως μας χορηγήσετε ηλεκτρονικά αντίγραφα, των κάτωθι εγγράφων:

α’) της υπ’ αριθμ. πρωτ. 3017/1/11063-α’ από 23/3/2021 έγγραφο της Διευθύνσεως Αστυνομίας Αθηνών προς τον κ.Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών και τον κ. Δήμαρχο Αθηνών,

β’) την από 23/03/2021 σύμφωνη γνώμη της κ.Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών (επί του ως άνω εγγράφου) και

γ’) την από 23/03/2021 γνώμη του κ. Δημάρχου Αθηνών (επί του ως άνω εγγράφου), ως αυτά περιγράφονται στις εκδοθείσες από εσάς αποφάσεις, μεταξύ των οποίων είναι και η υπ’ αριθμ. 3017/1/11063-β’ απόφαση.

Επιπλέον, δεδομένης της τοποθετήσεώς σας, ως προς το άρθρο 11 του Συντάγματος και δη της δήθεν επαπειλούμενης σοβαρής διαταράξεως της κοινωνικοοικονομικής ζωής στις οικείες περιοχές, παρακαλείστε όπως μας προσκομίσετε και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που τυχόν προσκομείσατε στον κ. Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, τα οποία αποδεικνύουν την τοποθέτησή σας αυτή. Διότι η αναφορά σας στον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στην περιοχή των Αθηνών, στην παρουσία των λεγομένων επίσημων προσώπων και τα λοιπά, δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου και ως εκ τούτου δεν είναι αποδεκτά.

Σας τονίζουμε, ως κάναμε και κατά τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 1940, ότι τόσο οι εν λόγω αποφάσεις σας, όσο και η τυχόν απόπειρα παρεμποδίσεως των πολιτών να αποτίσουν φόρο τιμής, ως έγινε και την 28η Οκτωβρίου 2020, είναι καθ’ ημάς αντισυνταγματικές, αυθαίρετες και έκνομες αφού:

α’) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος “οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου” και “οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις”.

Εν προκειμένω, παρά τις ως άνω ρητές διατάξεις, κάποιοι έκριναν ότι δεν είμεθα όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου, ούτε έχουμε τα ίδια δικαιώματα, αφού σαφέστατα επετράπη στους αποκαλούμενους “επισήμους” η φυσική παρουσία τους έμπροσθεν του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη και επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας και η παρακολούθηση της τελετής εορτασμού, από αυτούς, ενώ απαγορεύτηκαν τα ως άνω σε όλους τους άλλους πολίτες.

β’) σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συντάγματος “οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα”, οι δε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γενικά, αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια … ή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, όπως ο νόμος ορίζει”.

Εν προκειμένω, παρά του γεγονότος ότι αφ’ ενός το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων είναι κλειστό λόγω του Covid-19, της Εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 και της σπουδαίας χαρμόσυνης θρησκευτικής εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και αφ’ ετέρου οι περιοχές όπου αναγγέλθηκαν οι συγκεντρώσεις, δεν επιρρεάζουν την διενέργεια της τελετής εορτασμού της Εθνικής Παλιγεννεσίας, εντούτοις και με στοιχεία άγνωστα σε εμάς, επικαλείστε την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για την διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, παρ’ ότι εν πρώτης όψεως δεν στοιχειοθετείται. 

Επιπροσθέτως, η νομοθετική εξουσία, γνωρίζοντας τα ανωτέρω, φρόντισε στο Π.Δ. 73/2020 να αναφέρει στο άρθρο 2 “στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή παρίστανται και λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχαίας, για την προστασία της συνάθροισης και των συναθροιζομένων από οποιαδήποτε προσβολή, την ανεμπόδιστη άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα, καθώς και την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας σε συντρέχουσα περίπτωση” και “… οφείλει να απέχει από κάθε πράξη ή συμπεριφορά που μπορεί να εκληφθεί ως ενεργή συμμετοχή ή αντίθεση στη συνάθροιση, να ενεργεί με αίσθημα ευθύνης, αυτοκυριαρχία, αμεροληψία, αντικειμενικότητα και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και να τηρεί πάντοτε τις αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιότητας, της προσφορότητας του μέσου και της αναλογικότητας”.

γ’) σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος “το κράτος εγγυάται τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι κάθε είδους περιορισμοί αυτών, πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα, είτε από τον νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας”.

Εν προκειμένω, ως ανωτέρω αναπτύξαμε, ουδένας σεβασμός υπάρχει στην αρχή της αναλογικότητας, ουδένα στοιχείο, γνωστό σε εμάς, υπάρχει που να επιτρέπει  την επίκληση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 και ως εκ τούτου ουδένα δικαίωμα ή νόμιμο έρεισμα έχετε, βάση του οποίου να δύναστε να περιορίσετε τα ανωτέρω δικαιώματα μας, πόσο μάλλον που να δικαιολογούν τις εν λόγω απαγορεύσεις. 

Εντούτοις όμως, κάποιος έλαβε την απόφαση των ανωτέρω απαγορεύσεων και οι πιθανώς παρευρισκόμενοι αστυνομικοί, δίχως, προφανώς, να κρίνουν και επισημάνουν στους ανωτέρω τους, ως οφείλουν και ο νόμος ορίζει, τις αντισυνταγματικές αυτές αποφάσεις, θα κληθούν να εκτελέσουν αυτές, ζημιώνοντας και παραβιάζοντας τα δικαιώματα όλων όσων θα επιλέξουν να τιμήσουν με την κατάθεση στεφάνου ή απλά με την παρουσία τους, τους ήρωες του 1821 και θα έρθουν, άθελά τους, για ακόμα μια φορά αντιμέτωποι με τον λαό.

Επειδή έχουμε έννομο συμφέρον να ενημερωθούμε για το περιεχόμενο των ανωτέρω εγγράφων, ώστε να ασκήσουμε κατ’ αυτών τα νόμιμα δικαιώματά μας.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 10 του Συντάγματος “καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα …, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα … και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά”.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ εντόνως για τα ως άνω περιγραφθέντα και ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ όπως αφ’ ενός μας χορηγήσετε τα αιτηθέντα έγγραφα και στοιχεία, αφ’ ετέρου απέχετε τόσο από την απόπειρα παρεμποδίσεως ασκήσεως, των ανωτέρω δικαιωμάτων μας, όσο και από αντίστοιχες μελλοντικές αντισυνταγματικές ενέργειες.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2021

Ο προσωρινός πρόεδρος του Σωματείου