Loading...

Blog

Δήμος Πόρου

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

==================================================================================

Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,

σας αποστέλλουμε την παρούσα προκειμένου να σας θέσουμε υπόψιν κάποιους προβληματισμούς και κάποιες προτάσεις ως προς τρία (3) ζητήματα που διαπιστώθηκαν στον Πόρο.

Το πρώτο ζήτημα αφορά την εκτέλεση εργασιών επισκευής φρεατίου προ της κλίμακας ΓΑ ΚΟΝΤΟΥ και επισκευής πλακόστρωτου προ του ιερού ναού Υπαπαντής.

Όπως θα διαπιστώσετε από τις συνημμένες φωτογραφίες, ο υπάλληλος του Δήμου, ο οποίος προχώρησε στην επισκευή αυτών, εάν ήτο όντως υπάλληλος του Δήμου και όχι τρίτος, προχώρησε στην χρήση τσιμέντου αντί πλακών, δίχως να τηρούνται κατά την άποψή μας η άρτια και προσήκουσα τεχνική εκτέλεση των εργασιών και η απαιτούμενη αισθητική, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του παραδοσιακού χαρακτήρα του χώρου. 

Η ως άνω επισκευή έλαβε χώρα την Κυριακή 12 Μαρτίου περί της 13:30 μ..μ.

Το δεύτερο ζήτημα αφορά την παιδική χαρά (Άλσος Παπαντωνίου) στο οποίο παρατηρήθηκαν τα εξής:

α΄) υποχώρηση του εδάφους κάτωθι κάποιων εκ των τοποθετημένων πλακών (τάπητες), με αποτέλεσμα την κάμψη αυτών προς τα κάτω, όποτε πατώνται, συνεπεία της οποίας κάμψεως, φθείρονται οι πλάκες και τρυπούν,

β΄) ανυπαρξία προστατευτικών καλυμμάτων στους στήλους φωτισμού, με αποτέλεσμα, πέραν της αισθητικής, να υπάρχει κίνδυνος φθοράς και ηλεκτρικών προβλημάτων, λόγω της υγρασίας και του, εκ της θαλάσσης, άλατος και

γ΄) ο γραφικός και εικαστικός “βανδαλισμός” των πλαστικών, μεταλλικών και ξύλινων επιφανειών του ευρισκόμενου εκεί εξοπλισμού, ο οποίος λόγω του περιεχομένου αυτού, πλήττει την αθωότητα, την αγνότητα, την ντροπή και την κοσμιότητα, που πρέπει να διέπει τα παιδιά, ενώ παράλληλα εξοικειώνει αυτά με τις ύβρεις και “πορνογραφικό” περιεχόμενο.

Το τρίτο ζήτημα αφορά το ακίνητο όπισθεν του ωρολογίου, όπου υπάρχουν ομαδικές ύβρεις και grafiti, τα οποία προσδίδουν πολύ άσχημη εικόνα στον επισκέπτη. Αντιλαμβανόμεθα ότι η εν λόγω οικία ενδέχεται να είναι ιδιωτική και ο ιδιοκτήτης να μην προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες αποκαταστάσεως, αλλά θα μπορούσε ο Δήμος, σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, τουλάχιστον κατά τους μήνες επισκεψιμότητας του νησιού, να προβαίνει στην επικάλυψη αυτών, βελτιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εικόνα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Όπως προβείτε στην άμεση αποκατάσταση των ανωτέρω κακοτεχνιών σε ότι αφορά τις εκτελεσθείσες εργασίες ¨επισκευής”, ούτως ώστε η αισθητική να επανέλθει στο εν λόγω σημείο, καθώς και να ενημερώσετε τους αρμόδιους υπαλλήλους να απέχουν από την εκτέλεση τέτοιων κακοτεχνιών που πλήττουν την αισθητική της νήσου,

Όπως προβείτε στην επισκευή των τοποθετημένων πλακών (ταπητών) και στην τοποθέτηση των προστατευτικών καλυμμάτων στους στήλους φωτισμού,

Όπως προβείτε στον καθαρισμό του γραφικού και εικαστικού “βανδαλισμού” και εφ’ εξής διοργανώνεται δράσεις, για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, ώστε οι παιδικές χαρές του νησιού να είναι κατάλληλες για τα παιδιά και

Όπως προβείτε στην επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου όπισθεν του ωρολογίου, ώστε να βρεθεί πιθανή λύση στο ζήτημα.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2023

Ο πρόεδρος του σωματείου

Εδουάρδος Κυπριωτάκης

΄ιες