Loading...

Blog

Δήμος Αγίου Νικολάου Κρήτης

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΚΛΗΣΗ

Του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

=========================================================================================

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας αποστέλουμε την παρούσα προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την παραμέληση και παντελής αδιαφορία του Δήμου σας, σε ότι αφορά την συντήρηση βασικών στοιχείων υποδομής της πόλεως του Αγίου Νικολάου, παρά της εκ του νόμου υποχρεώσεώς σας και της ευθύνης σας απέναντι στους πολίτες του εν λόγω Δήμου, οι οποίοι βασίζονται σε εσάς, αφ’ ενός να διασφαλίζετε την ποιότητα ζωής τους και την προστασία της κρατικής περιουσίας, αφ’ ετέρου να αναδεικνύετε το καλύτερο πρόσωπο της πόλεως και κατ’ επέκταση της νήσου, τόσο στους ιδίους, όσο και στους χιλιάδες επισκέπτες αυτής, οι οποίοι συμβάλλουν στην ευημερία, ανάπτυξη και επιβίωση του τόπου.

Γνωρίζετε άριστα ότι ουσιαστικά ο Δήμος σας θα έπρεπε να εκτελεί τις εργασίες συντηρήσεως, επισκευής και κατασκευής δημοσίων έργων εκτός θερινής ή άλλης περιόδου επισκέψιμότητος, τις δε περιόδους αυτές να φροντίζει για την ορθή λειτουργία του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού, ώστε οι χιλιάδες επισκέπτες της πόλεως, αφ’ ενός να μην ταλαιπωρούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τα εκτελούμενα ή προς εκτέλεση έργα, αφ’ ετέρου η πόλη να βρίσκεται στα καλύτερά της, έτοιμη να υποδεχθεί τους χιλιάδες αυτούς επισκέπτες.

Αντ’ αυτού, όπως μας καταγγέλθηκε και διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, φαίνεται πως οι εργασίες συντηρήσεως και επισκευής κρατικών υποδομών γίνεται επιλεκτικώς ή ίσως και πλημμελώς, τα δημόσια έργα εκτελούνται όλους του μήνες του έτους (και εντός του Αυγούστου) και η πόλη δεν έχει την εικόνα που όφειλε να έχει.

Το πιο κραυγαλέο που διαπιστώσαμε αφορά την διαδρομή από το κέρας της Αμάλθειας έως και την Ευρώπη, κεντρικό σημείο της πόλεως όπου οι κάτωθι εικόνες μιλούν από μόνες τους:

Πολίτες μάλιστα μας κατήγγειλαν ότι οι εικόνες αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση της πόλεως, μιας και δεν είναι λίγα τα σημεία (πχ ο πεζόδρομος μετά τα εστιατόρια στο δεξιό μέρος της Κιτροπλατείας) όπου η ίδια απαράδεκτη εικόνα υπάρχει, προσφερόμενοι να μας “ξεναγήσουν” σε αυτούς.

Επειδή όπως άριστα γνωρίζετε, κατ’ άρθρο 75( Ιγ) παραγ.11 και 12 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων, στα καθήκοντά σας περιλαμβάνεται η “μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, καθώς και η προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών”.

Επειδή στα πλαίσια αυτά, ο Δήμος υποχρεούται μεταξύ άλλων α) να δίνει άδεια (όπου απαιτείται) σε όσους εκτελούν εργασίες στις υποδομές του Δήμου, β) να ελέγχει όσους εκτελούν τις εργασίες αυτές, γ) να μεριμνά και να διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των εργασιών αυτών και δ) να εξασφαλίζει την ασφάλεια και υγιεινή των πολιτών, καθ’ όλη την διάρκεια εκτελέσεως των εργασιών αυτών.

Επειδή η πλειοψηφία των ανωτέρω εικόνων οφείλεται αποκλειστικά στις παραλείψεις των οργάνων του Δήμου, αφού είτε η εργασία των υπαλλήλων του Δήμου δεν ελέγχεται, είτε τα έργα των συνεργαζόμενων, με τον Δήμο, φορέων κλπ γίνονται αποδεκτά άνευ ελέγχου.

Επειδή είναι προφανές ότι πέραν της αισθητικής, ενδεχομένως υπάρχει παράβαση καθήκοντος των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις δύναται να θέσει σε κίνδυνο την ζωή τόσο των κατοίκων της πόλεως, όσο και των επισκεπτών αυτής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ για την ως άνω κατάσταση και Σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως αφού λάβετε υπόψιν σας την παρούσα επιστολή – διαμαρτυρία – κλήση μας,

α’) προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέργειες αποκαταστάσεως των κακοτεχνιών, στα υποδειχθέντα σημεία,

β’) ενημερώσετε τα αρμόδια όργανά σας, για την ορθή και σύννομη άσκηση των καθηκόντων τους και

γ’) μας ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειές σας, κατόπιν λήψεως της παρούσας.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2021

Ο πρόεδρος του σωματείου

Εδουάρδος Κυπριωτάκης