Loading...

Blog

Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κλπ

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

κοινοποιούμενη 

ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Διαμαρτυρία – Αίτηση – Κλήση

Του σωματείου με την επωνυμία “ΙΑΧΗ του Πολίτη”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και επικοινωνεί, μέσω της διευθύνσεως ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@iaxh.gr.

====================================================================================================== 

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

Την 28 Ιουνίου του έτους 2019, το σωματείο μας, ενεργώντας τότε υπό την μορφή της ενώσεως προσώπων, κατήγγειλε, με το από 27 Ιουνίου 2019 έγγραφό του με τίτλο “Καταγγελία” α’) στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, όπου έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 1016/55/441-β, β’) στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 1016/55/888-Β και γ’) στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου έλαβε τον αριθμό πρωτοκόλλου 62926, κεντρικά σημεία των Αθηνών, όπου διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά πολιτών-αρχών και ανοχή των αρμοδίων αρχών.

Επί της ανωτέρω καταγγελίας μας, λάβαμε την από 2 Ιουλίου 2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου 2516/11-2010-α απάντηση από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, με την οποία ουσιαστικά μας ενημέρωνε αυτή, για την επιλεκτική εφαρμογή του νόμου από την υπηρεσία και τα όργανα αυτής, ήτοι με βάση μόνον την αναγκαιότητα, την αναλογικότητα και την επιείκεια και όχι τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Επί της ως άνω απαντήσεως, αναγκαστήκαμε και αποστείλαμε ηλεκτρονικά την από 3 Ιουλίου 2019 απάντησή μας, στην οποία ουδέποτε λάβαμε κάποια απάντηση. Δεδομένης δε της απραξίας σας, τουλάχιστον σε ότι μπορέσαμε εμείς να διαπιστώσουμε, αναγκαστήκαμε και αποστείλαμε ηλεκτρονικά το από 11 Σεπτεμβρίου 2019 έγγραφο με τίτλο Κλήση – Ενημέρωση, προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου αυτή την φορά παρουσιάσαμε φωτογραφικό υλικό, το οποίο αποδείκνυε τα όσα είχαμε ήδη καταγγείλει.

Διαπιστώνοντας ότι καμμία ενέργεια δεν γινόταν από μέρους σας, αναγκαστήκαμε και σας αποστείλαμε την από 10 Δεκεμβρίου 2019 διαμαρτυρία – κλήση μας, δίχως όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Στην συνέχεια, καταθέσαμε μεν στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, κοινοποιήσαμε δε στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, την από 10 Σεπτεμβρίου 2020 καταγγελία μας, στην οποία αυτή την φορά γνωστοποιήσαμε τους αριθμούς κυκλοφορίας των παρανομούντων, κατά τα ανωτέρω, αστυνομικών.

Η παραβατική συμπεριφορά των οργάνων της τάξεως, μας ανάγκασε την 26 Οκτωβρίου 2020 να καταθέσουμε νέα καταγγελία στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με την οποία γνωστοποιήσαμε νέα παράβαση, η οποία έλαβε χώρα έμπροσθεν των αστυνομικών οργάνων, άπαντες δε αρνούντο να εφαρμόσουν τον νόμο. 

Την 27 Απριλίου 2021 και τις επόμενες από αυτήν ημέρες, μοιράσαμε στα αρμόδια όργανα την με ιδίας ημερομηνία επιστολή – ενημερώσεως – κλήσεώς μας προς αυτούς, με την οποία τους καλέσαμε να πράξουν ως οφείλουν, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Έτσι, την 6η Σεπτεμβρίου 2021, ο πρόεδρος του σωματείου μας αναγκάστηκε και κάλεσε την άμεσο δράση (100), προκειμένου να καταγγείλει την παραβατική συμπεριφορά ενός τροχονόμου, ο οποίος αν και ήτο σε υπηρεσία, επί της Ηρώδου Αττικού, όχι μόνον αρνούνταν να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αλλά αρνούνταν να ακούσει, να καταγράψει και να ενημερώσει για τα όσα του καταγγέλονταν, αφού στις επισημάνσεις του Προέδρου μας, αυτός τον αγνοούσε και έφευγε από το σημείο.

Αποτέλεσμα της ανωτέρω καταγγελίας, ήταν να κληθεί ο υπεύθυνος της φρουράς και κάποιος άλλος αξιωματικός, κατόπιν εντολών των οποίων, ο ως άνω τροχονόμος εκτέλεσε τα καθήκοντά του, βεβαίωσε ορισμένες παραβάσεις και ενημέρωσε αρμοδίως και προσήλθε έταιρος τροχονόμος ο οποίος βεβαίωσε και αυτός παραβάσεις. Φυσικά, δεν έλειψε η ενημέρωση ορισμένων να μετακινήσουν τα οχήματά τους, τα οποία ήτο σταθμευμένα παράνομα, ούτως ώστε να γλυτώσουν την βεβαίωση των παραβάσεων, καθώς και η καταγραφή άλλων, σε ένα βιβλίο, ώστε δήθεν η στάθμευση αυτών, να είναι κατόπιν χορηγήσεως αδείας.

Σημειωτέον, ότι επί της εν λόγω οδού, η οποία είναι δήθεν η πιο φυλασσόμενη και η πιο ασφαλής, καθ’ ότι έχει αρκετές αστυνομικές δυνάμεις σε  όλη την ευρύτερη περιοχή, ουδείς εξ αυτών, κατά παράβαση του νόμου, εκτελεί τα καθήκοντά του ως οφείλει, με αποτέλεσμα, παρά τις ανωτέρω ενέργειές μας, η εικόνα να παραμένει η ίδια.

Η τελευταία ενέργειά μας, έλαβε χώρα την 9η Σεπτεμβρίου 2021, οπότε οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν απαγορεύσει την πρόσβαση και διέλευση των πολιτών, σε όλες τις οδούς που έφταναν στην πλατεία Συντάγματος, λόγω διεξαγωγής του ράλι Ακρόπολης. 

Την ως άνω λοιπόν ημέρα, επί της Βασιλίσσης Σοφίας, όπου δύο (2) τροχονόμοι είχαν κλείσει την λωρίδα κυκλοφορίας (την κάθοδο) που οδηγούσε στην πλατεία Συντάγματος, επέτρεψαν την στάθμευση οχημάτων τόσο επί της εν λόγω οδού (από την πλευρά της ανόδου, ήτοι προς Ηρώδου Αττικού), όσο και επί του πεζοδρομίου, από την πλευρά της καθόδου.

Ο πρόεδρος του σωματείου μας αναγκάστηκε και ενημέρωσε έναν εκ των τροχονόμων, κάλεσε δε την άμεσο δράση (100), προκειμένου να καταγγείλει την έκνομη αυτή στάθμευση.

Με δεδομένο λοιπόν ότι η παραβατική αυτή συμπεριφορά των αρμόδιων οργάνων, βλάπτει καθημερινά την εικόνα της αστυνομίας, προσβάλλει το σώμα αυτής και όσους ικανούς, έντιμους και ενάρετους την απαρτίζουν, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται στα μάτια των πολιτών, οι οποίοι έχουν χάσει κάθε ίχνος σεβασμού προς αυτήν, μας αναγκάζει εκ νέου και για τελευταία φορά, να αποστείλουμε την παρούσα διαμαρτυρία – αίτηση – κλήση μας.

Σας έχουμε εξ’ αρχής και πολλάκις τονίσει ότι στόχος μας δεν είναι η δημιουργία αντιπαλότητας με τα όργανα της τάξεως, ούτε η τιμωρία αυτών, αλλά η τήρηση και εφαρμογή του νόμου, καθώς και η τιμωρία όσων τον παραβαίνουν, εφόσον δεν πράττουν ως οφείλουν. 

Γνωρίζετε άριστα, ότι η κοινωνία μας και ο Κρατικός Οργανισμός έχει υποστεί διάβρωση και εκφύλιση, η οποία ευρίσκεται σε όλες τις τάξεις και επίπεδα, άπαντες δε εξ’ ημών και υμών έχουμε υποχρέωση να προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να αποκατασταθεί η ανωμαλία του παρελθόντος και μέχρι σήμερα παρόντος.

Επειδή εφ’ εξής είμαστε αναγκασμένοι, όσες παραβατικές συμπεριφορές διαπιστώνουμε, να οδηγούμε στον εισαγγελέα, άνευ άλλου τινός.

Επειδή παρά τα ανωτέρω καταγγελθέντα, ιδιατέρως δε, σε ότι αφορά την Ηρώδου Αττικού, ουδέποτε άλλαξε η στάση των αρμόδιων αστυνομικών οργάνων, αφού από την επομένη κιόλας, της τελευταίας μας καταγγελίας, η εικόνα της παράνομης σταθμεύσεως οχημάτων, τόσο πολιτικά, όσο και υπηρεσιακά, κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. συνεχίζεται.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ εντόνως για τα ως άνω περιγραφθέντα και ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ όπως μας ενημερώσετε εγγράφως:

α’) για τον αριθμό των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν, την 6η Σεπτεμβρίου 2021, κατόπιν της καταγγελίας μας, στην Ηρώδου Αττικού,

β’) για τον αριθμό των ενστάσεων που υποβλήθηκαν, κατά των ανωτέρω βεβαιωμένων παραβάσεων, καθώς και τον αριθμό αυτών που έγιναν δεκτές,

γ’) για τον αριθμό των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν επί της ανωτέρω οδού, από την ημέρα της καταγγελίας, έως και σήμερα και αφορούν αποκλειστικά τις πράξεις της παράνομης σταθμεύσεως επί της οδού και του πεζοδρομίου, με ανάλυση ανά ημέρα,

δ’) για τον αριθμό των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν επί της ανωτέρω οδού, από την ημέρα της πρώτης μας καταγγελίας (28/6/19), έως την 6η Σεπτεμβρίου 2021, και αφορούν αποκλειστικά τις καταγγελθείσες, με αυτήν πράξεις, με ανάλυση ανά ημέρα,

ε’) για την ύπαρξη ή μη αποφάσεως που επιτρέπει την στάθμευση υπηρεσιακών οχημάτων επί της εν λόγω οδού, επί των πεζοδρομίων αυτής, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, έξωθεν της Βουλής και επί της οδού Ακαδημίας, έξωθεν του Υπουργείου Εξωτερικών και να μας προσκομιστεί αντίγραφο αυτής, καθώς και τις σχετικές διατάξεις που το επιτρέπουν,

στ’) για τον αριθμό των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, την ημέρα της καταγγελίας (9/9/21) και αφορούν αποκλειστικά τις πράξεις της παράνομης σταθμεύσεως επί της οδού και του πεζοδρομίου και

ζ’) το σύνολο των ενεργειών, στις οποίες τυχόν έχετε προβεί, κατόπιν των ανωτέρω καταγγελιών μας. 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ο πρόεδρος του σωματείου

 Εδουάρδος Κυπριωτάκης